Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vitamin D

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Den läkare som intresserar sig för frågan kan själv med stöd av detta dokument stå för utredning och behandling av misstänkt symtomgivande brist av D-vitamin. Patienter med kalcium- och D-vitaminrubbningar på grund av njursvikt bör handläggas av njurmedicinare och kan behöva annan behandling.

Diagnostik och utredning

Grav brist på vitamin D leder till osteomalaci – rakit. Brist på vitamin D är också bidragande orsak till benskörhet. På senare år har alltfler tillstånd associerats med D-vitamin-brist; cancer, diabetes, multipel skleros, flera kardiovaskulära sjukdomar och depression. Andra symtom som har föreslagits ha samband med en D-vitaminbrist är diffusa smärtor och fibromyalgiliknande tillstånd. Vi avråder dock från allmän provtagning av D-vitamin vid ospecifika symtom som trötthet, ledvärk och psykisk sjukdom eftersom nyttan med behandling vid dessa tillstånd inte är klarlagd.

Indikationer för att mäta D-vitamin (S-25OHD3):

 • Patienter som utreds för osteoporos, t.ex. höftfrakturpatienter
 • Patienter med malabsorption (t.ex. vid obehandlad celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom eller efter gastric by-pass kirurgi)
 • Förekomst av hypokalcemi och/eller sekundär hyperparatyreoidism
 • Utredning av proximal symmetrisk muskelvärk/muskelsvaghet

Riskgrupp för D-vitamin brist:

 • Individer som använder heltäckande kläder eller undviker solexposition
 • Personer som bor på särskilt boende eller personer med mörk hudfärg eller de som sällan vistas utomhus

Det finns få behandlingsstudier med D-vitamin och därför ingen konsensus kring behandlingsriktlinjer vid lätt till måttlig brist. Många studier pågår och det finns en levande debatt om D-vitamin substitution.

D-vitamin finns i flera receptfria beredningar och toxiciteten är låg varför det sällan är farligt att substituera D-vitamin (undantaget patienter med sjukdomar som rör kalciumomsättningen, exempelvis sarkoidos, samt vissa cancerformer med mera då särskilda hänsyn måste tas).

D-vitamin mäts med  S-25-OH-D. Brist föreligger vid värden < 50 nmol/l och allvarlig brist vid värden < 25 nmol/l.

Prevention

Livsmedelsverket anger 400 E (10 ug) per dag (800 E om över 75 år) som rekommenderat intag för att undvika brist. Barnen får via BVC 400 E per dag upp till 2 år (vissa barn upp till 5 år).

Solexposition står för majoriteten av det D-vitamin vi har. Cirka 10 000 E skapas genom att vistas i sommarsol trettio minuter. Under vintertid är solbestrålningen för liten för att ge något D-vitamin. D-vitamin finns också naturligt i fet fisk. Flera mejeriprodukter är berikade med D-vitamin. Lätt sänkta värden på 25-OH-D kan sannolikt behandlas med en optimerad kost.

Behandling

D-vitamin mäts med S-25-OH-D. Vissa lab anger 75 nmol/l som normalgräns men de nedan angivna gränserna är mer vedertagna när man pratar om brist.

Brist: <25nmol/l - bör behandlas.
Insufficiens: 25-50 nmol/l - behandlas vid symtom eller om kalcium, ALP eller PTH är påverkat.

Sufficiens: >50 nmol/l - bör i allmänhet inte behandlas annat än preventiva råd, exempelvis receptfritt D-vitamin vintertid.

Vid substitution där man vill öka 25-OH-D med 25 nmol/l så krävs minst 1 000 E per dag. D-vitamin finns att köpa receptfritt i apotek eller hälsokostaffärer. Patienter som frågar om förebyggande behandling men inte har några misstänkta symtom kan rekommenderas att köpa receptfritt D-vitamin (1 000-2 000 E/dag under vinterhalvåret). Ingen provtagning behövs.

Vid påvisad brist rekommenderas i första hand Divisuntabletter, i andra hand Detremindroppar. Dosen beror på grad av brist, 2 000-4 000 E/dag i 3-6 månader brukar behövas initialt (kontroll S-250HD efter 3 månader), därefter 800 E/dag.

 • Divisun, tabletter, 800 E eller 2 000 E
 • Detremin, orala droppar 20 000 E/ml
 • Kalcipos-D forte eller Calcichew D3 Forte (500 mg kalk + 800 E D-vit) 1 x 1 kan vara lämpligt för att förebygga D-vitaminbrist om det samtidigt finns indikation att förebygga frakturer.

Uppföljning

Det finns inga vedertagna riktlinjer för hur länge behandling ska pågå. Det kan vara rimligt att behandla en verifierad brist 3-6 månader. Beroende på orsak, grad av brist, solexposition och nutrition kan sedan substitutionen för vissa upphöra under sommarhalvåret medan andra kan behöva kontinuerliga tillskott.

Fastställt: 2012-02-01

Reviderad: 2018-12-19

Giltigt till och med: 2020-12-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Referenser

 • Vitamin D Deficiency, Michael F. Holick N Engl J Med 2007; 357:266-281
 • Diagnosis and management of vitamin D deficiency, Simon HS Pearce, BMJ2010; 340:b5664
 • Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety, Reinhold Vieth. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 69, No. 5, 842-856, May 1999
Uppdaterad: 2018-12-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv