Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rekommenderade vaccinationer 0-18 år

Det svenska vaccinationsprogrammet

  Barnhälsovård
Ålder (mån BHV) 3 5 12 18 5 år
Pneumo-kocker I II III    
Difteri, Stelkramp, Kikhosta  I  II  III   IV
Polio  I  II  III    IV
Hib  I  II  III    
Mässling, Påssjuka, Röda hund       I  
Tillägg för  Region Jönköpings län
Hepatit B från och med 1 januari 2014  I II III    
Rotavirus från och med 1 juli 2014 - dos I 6 v ålder, dos II 4 v senare    

 

  Elevhälsa
Ålder (mån BHV) 6-8 år 10-12 år 12 år 14-16 år
Difteri, Stelkramp, Polio, Kikhosta   IV (barn
födda tom 2001)
  V (barn födda från 2002)
Mässling,
Påssjuka,
Röda hund
II (barn födda från 2002)      II (barn födda från 2001)  
HPV (Humant papillom-virus)   I+II*    

*Vid vaccinationsstart 14 år eller äldre ges 3 doser HPV.

I samband med hälsoundersökning av nyanlända barn från andra länder ska vaccinationsstatus bedömas. Vaccinationsordination görs av barnhälsovård/elevhälsa.
Rikltinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder (nytt fönster)

Vid vaccinbrist kan alternativa strategier behövas, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer i länk nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinbrist/

HPV

From hösten 2010 ingår HPV-vaccination som del i det allmänna programmet i skolhälsovården, till flickor från och med födelseår 1999.

Vaccination mot humant papillomvirus, HPV

BCG

Riskgrupper identifieras och vaccineras i barnhälsovården. BCG-vaccination utförs på BHV eller vårdcentral, ej inom elevhälsan.

Latent tuberkulos

Hepatit B

Från och med 1 jan 2014 erbjuds alla spädbarn i Region Jönköpings län vaccination mot Hepatit B i samband med övriga barnvaccinationer. Nyanlända utrikes födda bedöms vid hälsoundersökning på ansvarig enhet och vaccineras vid behov i BHV/elevhälsan.

Spädbarn till Hepatit B positiv moder får första injektionen på förlossningsavdelningen, den andra på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning efter en månad och därefter enligt barnvaccinations-programmet.
Önskemål om vaccination utöver riskgrupp < 1 år till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och > 1 år till vårdcentral.

Riskgrupper se länk.
Vaccin mot hepatit B, Folkhälsomyndigheten (nytt fönster)

Mässling

Reseprofylax mot mässling (pdf, nytt fönster)

TBE

Om barnet är >3 år och vistas mycket i fästingrik natur kan vaccination övervägas. Indikationen ökar successivt med åldern. Vaccination av barn <1 år är inte aktuell. Yngre barn får överlag lindrigare symtom och mindre sequele. Vaccinationen utförs på vårdcentral.
Vaccination mot TBE - Fakta Infektion och smittskydd (nytt fönster)

Rotavirus

Från och med juli 2014 erbjuds alla barn i Jönköpings län kostnadsfritt oral vaccination mot rotavirus.

Vaccin mot vattkoppor

Vissa sjukdomar eller behandlingar med påverkan på immunsystemet innebär hög risk för allvarlig varicella. I dessa fall sker vaccination endast efter rekommendation från barnkliniken. Övriga som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. Barn <1 år vaccineras av länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Tetanusprofylax

Det är aldrig aktuellt med tetanusprofylax om barnet följt svenska vaccinationsprogrammet.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2010-01-13

Reviderad: 2018-06-08

Giltigt till och med: 2020-06-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv