Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Dokumentation
- Ledningskraft för god och säker vård

Inledning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Socialstyrelsen

Kontakt till föreläsare från Socialstyrelsen:Att arbeta i patientprocesser

Patientsäkerhetskultur

Kommunikation

Patientmedverkan

Global Trigger Tool (GTT)

Säker vård alla gånger

Rätt medicin till rätt patient

Hur vet jag om jag har en patient med vårdrelaterad infektion på min klinik?

Patientdatalag

NPÖ

E-hälsa

Avslutning

Kontakt

Berit Axelsson

Programmet har sett lite annorlunda ut på de olika sjukvårdsområdena, det kan därför skilja lite i ordningen på dokumentationen mot det något av programmen.

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion