Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Retentio testis

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hos alla pojkar ska undersökning av testiklarna ske på BB samt på BHV vid varje läkarbesök. Vid avvikande fynd bedömning av barnläkare på BHV eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Diagnostik och utredning

Palpation av testiklar. För undersökningsteknik se handboken,

Testikel saknas, Rikshandboken Barnhälsovården (nytt fönster)

Behandling

 

  1. Ej palpabel testikel remiss barnläkare.
  2. Testikel som var retinerad vid födelsen men sedan vandrat ner de första månaderna ska följas av barnläkare fram till skolåldern. Kontrollera med föräldrar att de får kallelse. Remiss ska vara skickad från BB.
    En retirerad testikel som upptäcks senare remitteras till barnläkare om behov av second opinion annars direkt remiss till kirurgkliniken på Ryhov.
  3. Retraktil testikel (= testikel som fås ned i pungen men snabbt fjädrar upp igen) ska påtittas av barnläkare före 5-6 månaders ålder eller vid upptäckten. Testikel som är påtagligt svår att få ned i pungen ska i vissa fall följas av barnläkare fram till skolåldern. Bedöms före 5-6 månaders ålder eller vid upptäckten.
  4. Om retentio testis kvarstår vid 9 månaders ålder remitterar barnläkare till kirurgklinik.

Fastställt: 2011-03-14

Reviderad: 2020-02-25

Giltigt till och med: 2022-02-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2020-03-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv