Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och öron-, näs- och halssjukvård

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

 • Den akuta önh-verksamheten i Region Jönköpings län sker enbart på öron-, näs- och halskliniken i Jönköping.
 • Tag telefonkontakt före akutremittering på telefon 010-242 17 15 (sjuksköterska), telefon 010-242 17 07 (jourläkare).

Omedelbar prioritet till öronkliniken akut

 • Andningsbesvär sannolikt relaterade till övre luftvägar (främmande kropp, infektion eller annan svullnad)
 • Ansiktsfrakturer med öppna sårskador
 • Blödning från hals, större näsblödning eller sådan som ej svarar på terapi gällande önh-sfären
 • Infektion från önh-sfären med allmänpåverkan
 • Misstanke om nedsvalt batteri.
 • Sårskador i ansikte som inte kan åtgärdas på närmsta vårdinrättning, Länk till PM "Handläggning av sårskador i ansiktet på akutmottagningen"
 • Yrsel med nystagmus debuterande i en akut öroninflammation

I varje enskilt fall bör patient med potentiellt livshotande tillstånd omgående bedömas på närmsta vårdinrättning avseende transportabilitet.

För påseende av öronläkare inom 12 timmar

(Telefonförfrågan bör tas med öronsköterska)

 • Akut yrsel med sannolik önh-genes
 • Icke öppna frakturer ansikte/käkar
 • Lindrigare och recidiverande näsblödningar (som ej kan handläggas av primärvård)
 • Misstänkt främmande kropp svalg – matstrupe utan påverkan på sväljning eller andning (i förstahand till kirurgklinik)
 • Suspekt främmande kropp i annan kroppsöppning (näsa eller öra)
 • Terapisvikt önh-relaterad infektion med utveckling av allmänpåverkan.
 • Trumhinneskada, se Faktadokument Hål på trumhinnan
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2012-01-27

Reviderad: 2020-10-20

Giltigt till och med: 2022-10-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bräcke Diakoni vårdcentralen Nyhälsan Nässjö, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv