Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kriterier för gradering av carotisstenoser

För att få en enhetlig gradering av carotisstenoser avseende både ultraljudsundersökningar samt angiografier (CT, MR) har överenskommelse slutits inom hela sjukvårdsregioneninom regionen om att alla använder  ECTS kriterierna:

Handläggning för carotisstenoser vid Ryhov
Symtomgivande sidan  
Stenoser ≤ 69 % lumendiameterreduktion Medicinsk behandling
Stenoser ≥ 70 % lumendiameterreduktion Remitteras till kärlkirurgi för vidare handläggning
   
Icke symtomgivande sidan  
Stenoser ≤ 79 % lumendiameterreduktion Medicinsk behandling
Stenoser ≥ 80 % lumendiameterreduktion Remitteras till kärlkirurgi för vidare handläggning
   

Komplicerade fall på både symtomgivande och icke symtomgivande sidan
(t ex stenoser/ocklusion på båda sidorna, tandemstenoser, stenos i CCA och bulb)

Stenoser ≤ 69 % lumendiameterreduktion Medicinsk behandling
Stenoser ≥ 70 % lumendiameterreduktion Remitteras till kärlkirurgi för vidare handläggning

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv