Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Brukarråd

I brukarrådet för hjälpmedelscentralens verksamhetsområde finns representanter för de olika Handikapporganisationerna. Handikapprörelsens representanter utses av organisationerna själva. Brukarrådet träffas minst två gånger per år. HMC ansvarar för brukarrådets arbete och är sammankallande.

Brukarrådet är ett rådgivande organ som löpande får rapporter om verksamheten, planerade förändringar i regelverk, med mera. Brukarrådet skall ges möjlighet att lämna synpunkter på alla ärenden som går vidare för politiskt beslut. Det står medlemmarna i Brukarrådet fritt att ta upp alla frågor inom området för diskussion och vidare handläggning. Det finns även brukarråd även inom områdena syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

Brukarråden utgår ifrån och drivs av berörd verksamhet. De utgör permanenta grupper med uppdraget att:

  • stärka brukarinflytandet
  • bevaka rättigheter och lagstiftning
  • ge verksamhetsstöd och vara länk mellan brukare och utförare
  • fungera som remissinstans
Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service