Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Kundråd

Hjälpmedelscentralen har ett kundråd. Syftet med kundrådet är att öka samverkan med alla kunder. I kundrådet finns erfarna förskrivare och chefer som representanter för de olika kommunerna och för regionens slutenvård samt habiliteringen.

Kundrådet skall i första hand behandla frågor med rehabiliteringsanknytning till exempel servicenivå, utbildningsbehov eller vårdplanering, med mera.

Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service