Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Sortimentsarbete hos Hjälpmedelscentralen i Jönköpings län. Foto: Johan Werner

Sortimentgrupper

Hjälpmedelscentralen köper in hjälpmedel för cirka 50 miljoner kronor varje år. Vårt sortiment utgår från brukarnas behov och bestäms i samarbete med sortimentgrupperna. Där ingår yrkesgrupper med olika specialistkompetenser. Sortimentsarbetet är grunden för upphandling och inköp av hjälpmedel.

Representanter i sortimentgrupperna

Hjälpmedelscentralen föreslår representanter i sortimentsgrupperna utifrån nedanstående representation. De är viktigt att de som ingår har stor erfarenhet och kunskap inom det aktuella området. De som förskriver mest inom aktuellt hjälpmedelsområde föreslås i första hand.

Representanter som ingår i sortimentsgruppen är:

  • Kommunerna - en representant per geofrafiskt samarbetsområden (norr, öster och söder).
  • Sluten vård - en representant (beroende på produktområde).
  • Habiliteringscentrum - en eller två representant  (beroende på produktområde).
  • Hjälpmedelscentralen - en representant från teknik, logistik och konsultation.
  • Inköp - en inköpare.

Representantens ansvar

Representanterna i sortimentgrupperna ska:

  • ha förankrat med sin chef att få arbeta med sortimentsarbete och avsätta den tid som erfordras.
  • ha mandat från de medarbetare de representerar att vara deras talesman.
  • kontinuerligt arbeta med och ha kompetens och erfarenhet inom aktuellt produktområde.•ta emot och ta med synpunkter och frågeställningar till och från sortimentsgruppen.
  • ha kunskap om och förståelse för ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut.
  • vara solidarisk med fattade beslut.
Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service