Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Fånga läsaren, skrivtips för webben

Så skriver du en artikel som lockar till läsning


Är du less på sömniga artiklar som du i bästa fall läser till hälften? Vill du själv kunna skriva artiklar som lockar till läsning?

SKRIVTIPS FÖR ESTHERS NYHETSBREV

RELEVANT INNEHÅLL

 • Vad vill du uppnå med texten?

– vilket syfte har den?

 • Hur når du bäst fram till din målgrupp?

– vem/vilka vänder sig texten till?

– vad är viktigt för just den här målgruppen?

 • Hur kan du göra texten intressant och levande?

– kan du fånga upp citat från föreläsaren, som förstärker och levandegör budskapet?

– kan du ta med detaljer som beskriver miljö, stämning, intryck och andra delar som fångar läsarens intresse?

 • Hur får du fram det viktigaste?

– kan du rensa i dina anteckningar och se vad som bör lyftas fram och vad som kan tas bort?

LOGISK DISPOSITION

 • Gör gärna en kort inledning, en ingress på ett par meningar, som beskriver vad huvudtexten ska handla om. Det lockar till fortsatt läsning.
 • Börja med den viktigaste informationen.
 • Textens information ska ge läsaren svar på frågorna vem, vad, när, var, hur, varför.

KLART OCH TYDLIGT SPRÅK

 • Var konkret: skriv kort och kärnfullt.
 • Undvik svårbegripliga ord och ”svengelska”.
 • Skriv ut förkortningar.
 • Använd aktiva verbformer: ”Karin föreslog att…” istället för”det föreslogs att”.
 • Visa hur innehållet hänger ihop: använd bindeord (t.ex. därför, men)

Förklara svåra – men nödvändiga – termer och skriv ut förkortningar första gången de används.

 • När du är färdig, korrekturläs texten:

– framgår syftet?

– kommer det viktigaste först?

– är sammanhanget tydligt (svarar texten på frågorna vem, vad, när, var, hur, varför)?

– finns det för långa meningar i texten som behöver kortas?

– är alla ord rättstavade?

LYCKA TILL!

/Malin Skreding Hallgren, Qulturum

 

 

 

Kontakt

Håkan Carlsson

 

Uppdaterad: 2014-07-30
Håkan Karlsson, Psykisk ohälsa