Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fastställa och revidera Fakta

Arbetsmaterial

Faktagruppen hanterar underlag och arbetsmaterial på gruppens arbetssida i Region Jönköpings läns intranät. Arbetsmaterialet nås bara av medlemmar i Faktagruppen och Fakta redaktionsgrupp.

För att underlätta publicering bör Faktadokument under arbete publiceras som en webbsida med mallen ”Fakta arbetsmaterial”. Då får dokumentet rätt struktur från början.

Granskning

När Faktagruppen är klar med dokumentet och inhämtat synpunkter från referenspersoner/grupper lämnas dokumentet till Fakta redaktionsgrupp som anmäler dokumentet till berörd medicinsk programgrupp.

Fastställande

Ansvarig medicinsk programgrupp fastställer dokumentet. I de fall ett dokument berör flera områden fastställs dokumentet av samtliga berörda programgrupper.

Om dokumentet innehåller lokala skillnader eller om medicinska programgruppen/grupperna inte kommer överens lyfts dokumentet till sjukvårdens ledningsgrupp. Efter samråd fastställs dokumentet av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Kontroll och revidering

Faktagruppen ansvarar för att gruppens dokument kontrolleras och vid behov revideras senast inom två år.

Faktagruppen meddelar genomförda kontroller och ändringar till Fakta redaktionsgrupp som uppdaterar dokumentet och arkiverar tidigare version.

Omfattande förändringar ska granskas av referenspersoner/grupper och fastställas av ansvarig medicinsk programgrupp.

Mer information

Fakta redaktionsgrupp

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv