Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smitta på förskola/skola

Blodburen smitta på förskola/skola - 2014-11-10

MRSA i förskolan 2014-11-10

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242 23 34

 

Uppdaterad: 2018-08-24
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion