Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föredrag vid vetenskapliga konferenser 2012

Förteckning över föredrag vid vetenskapliga konferenser.

 • Bergendal B. Utvärdering av tandstatus och salivsekretion hos personer med dysfagi. Fokusdag, Mun-H-Center, Göteborg, 6 december 2012.
 • Gnauck M. Rutiner för bettskenebehandling. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Gröndahl H-G. 3D-röntgen intar en viktig plats i modern diagnostik. Inledning och redovisning av faktorer som påverkar stråldos och kvalitet vid CBCT-undersökningar. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Larsson Gran P. Moderator. Traumatänder. Det händer! Biologi och protetik. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Göthberg C. Traumatänder. Det händer! Biologi och protetik. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Slotte C. Ben- och mjukvävnad - vad gör vi när det fattas? Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Lindsten R. Ektopisk eruption 13 23 - vad kan vi lära oss av Lex Maria? Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Nilsson H. Moderator. Så behandlar vi käkledsbesvär. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Bergendal B. Fremtiden for de sjeldne i et odontologisk og oralmedisinsk helseperspektiv. TAKO-senterets 20-årsjubileum, Oslo, Norge, 9 november 2012.
 • Gröndahl H-G. Literature review on the accuracy of computer-assisted implantology. International Expodental, Milano, Italien, 20 oktober 2012.

 • Gröndahl H-G. Putting things in perspective: The role of CBCT  in implant dentistry. European Association of Osseointegration, Köpenhamn, Danmark, 10 oktober 2012.

 • Bergendal B. Introduction and opening of the conference. Why do experts on ectodermal dysplasia meet again? 5th International Conference on Ectodermal Dysplasia: Care and Clinical Trials, Erlangen, Tyskland, 1-3 juni 2012.
 • Norderyd J, Faulks D. An ICF-CY study of children with special needs in oral health – a comparison between Swedish and French data. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Frankrike, 24-27 maj 2012.
 • Norderyd J. Oral hälsa och tandvårdsomhändertagande hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning - ett biopsykosocialt perspektiv. Svenska pedodontiföreningens vårmöte, Nynäshamn, 10-11 maj 2012.
 • Håkansson K, Norderyd J. Barn med neuropsykiatriska diagnoser i tandvården - kommunikation en utmaning. Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa, Luleå, 26-27 januari 2012.
Uppdaterad: 2018-04-25
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården