Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

ESBL (Extended-Spectrum Betalactamases)

För ESBLcarba se särskilt dokument.

Dessa riktlinjer gäller vård av vårdtagare med ESBL med riskfaktorer - se nedan.

Vårdtagare med ESBL-bärarskap i tarmen utan riskfaktorer kan samvårdas med andra vårdtagare.

Bakgrund

ESBL är enzymer som medför resistens mot flera antibiotikum. Bakterier som bär på ESBL är ofta samtidigt resistenta mot andra typer av antibiotika, vilket gör dem särskilt svårbehandlade. ESBL kan hittas hos flera olika tarmbakterier som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren gynnar spridning.

Riskfaktorer för spridning är:

  • Diarré
  • Vätskande sår
  • KAD, urinavledningar, bukdränage, stomi, sond eller liknande
  • Kognitiv nedsättning
  • Bristande förmåga att sköta handhygienen

Man kan bära ESBL i tarmen utan att vara sjuk. Oftast är det först när man drabbas av en infektion med ESBL-bärande bakterier som de orsakar problem, eftersom infektionen riskerar att bli mer svårbehandlad.

Basala hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner. Var särskilt uppmärksam på vårdtagare med diarré och vätskande sår samt vid hantering av KAD och andra urinavledningar, sond, bukdränage och stomier.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med riskfaktorer bör vårdas på eget rum med egen dusch och toalett. Undantag kan göras från denna rutin, kontakta Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.
Vårdtagaren får vistas utanför rummet under förutsättning att hen kan upprätthålla god handhygien, inte har diarré och att det inte finns någon risk för läckage från sår eller av andra kroppsvätskor.

Mat- och diskhantering

Vårdtagare med ESBL ska serveras maten. Hantera porslin och matbrickor som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion
 

Daglig städning

Rengör dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Övriga ytor städas med rengöringsmedel och vatten.

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid spill av kroppsvätskor.

Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.

Lägg mopp och städdukar i separata vattenlösliga tvättpåsar på rummet för vidare transport till tvätt. Använd engångsmopp.

Daglig avtorkning av kontaktytor med ytdesinfektionsmedel på salen och i hygienutrymmet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slutstädning

Rengör tagytor i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Övriga ytor städas med rengöringsmedel och vatten.

Släng toalettpappersrullen och engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal. Släng engångsmateriel som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.

Byt toalettborste eller desinfektera den i en spoldesinfektor.

Skicka kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier till tvätt.  

Slutstädning utförd

Datum och signatur:


Rengöring av flergångsmateriel och hjälpmedel

Plocka undan materiel som inte behövs från rummet.
Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara rumsbunden.
Desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med ytdesinfektion. Rengör och desinfektera material som tål värme direkt i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Lägg smutstvätten direkt i tvättsäck på vårdrummet. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs tvätt i vattenlöslig tvättsäck i en vanlig tvättsäck.
Personlig tvätt, som inte tvättas på centralt tvätteri, ska inte tvättas i tvättmaskin på enheten utan läggs i plastpåse och skickas med vårdtagaren hem.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse och förslut påsen i vårdrummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i behållare för smittförande avfall.

Behandling och undersökning på annan enhet

Före behandling eller undersökning på annan enhet ska vårdtagaren duscha och byta till rena kläder. Eventuella sår ska vara omlagda med täckande förband.
Sängen ska vara renbäddad.
Informera mottagande enhet att vårdtagaren bär på ESBL.

Fysioterapi eller aktivitet i gemensam lokal

Vårdtagaren kan delta i fysioterapi eller annan aktivitet i gemensam lokal under förutsättning att vårdtagaren kan upprätthålla god handhygien, inte har diarré eller risk för läckage av kroppsvätskor.  

Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Transport

Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagare med ESBL i taxi då hen är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

010-242 59 91

Uppdaterad: 2018-04-23
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion