Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kontakta Smittskydd och Vårdhygien

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare och sektionschef

010-242 23 34
072-506 64 23

David Edenvik

Bitr. Smittskyddsläkare

010-242 93 67

 

Amelie Magnander
Hygienläkare

010-242 23 57

Ingela Hall
Smittskyddssjuksköterska

010-242 23 61
072-554 71 70

 • Smittskydd i  Jönköpings län
 • Vaccinationsregistret Svevac
 • Stick- och skärskador

Matilda Bragd
Smittskyddssjuksköterska

010-242 23 04
070-537 23 00

 • Smittskydd i Jönköpings län
 • Hygien i Förskola (Hyfs)
 • Stick- och skärskador

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-242 50 82
0730-83 41 09

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård
 • Mätningar av rätt klädd och rena händer

Per-Olof Svensson

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska

010-242 50 83
070-212 19 34

 • Vårdhygien inom slutenvård och öppenvård
 • Medicinsk teknik
 • Desinfektion och sterilisering

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

010-242 59 77
0730-39 59 77

 • Samordning av länets Strama-arbete
 • Förvaltningsansvarig Infektionsverktyget
 • Uppföljning och analys av vårdrelaterade infektioner

 

Sofia Wetterbrandt 
Hygiensjuksköterska

010-24 25991
072-554 71 21

 • Vårdhygien inom slutenvård, öppenvård och tandvård
 • Registrering av vårdrelaterade infektioner

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska

010-242 57 19
072-500 27 86

 • Vårdhygien inom kommunal hälso- och sjukvård

Josefin Olsson
Smittskydds- och hygienadministratör

010-242 23 07

 • Stöd för kommunikation och administration på enheten
  • Ärendesamordnare
  • Redaktör för riktlinjer inom enheten
  • Webbredaktör
 • Handläggning av myndighetsärenden
 • Sammanställning av epidemiologisk bearbetning av anmälningar enligt SmL

 

Tjänsteman i beredskap

Region Jönköpings län
SOS Alarm
(länk till kontaktuppgifter på regionens intranät) 

Folkhälsomyndigheten
010-205 24 00

Socialstyrelsen
SOS Alarm 0771-800 900

Uppdaterad: 2019-01-23
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion