Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Söka och läsa regionala vårdriktlinjer

Sök i regionala vårdriktlinjer

Använda fritextsökningen längst upp till höger på webbplatsen för att söka i Regionala vårdriktlinjer.

Områden i regionala vårdriktlinjer

Faktadokumenten publiceras inom följande områden:

 • Hematologi
 • Kardiologi
 • Lungmedicin
 • Kirurgi
 • Kvinnohälsa
 • Levnadsvanor
 • Neurosjukdomar
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Psykisk hälsa
 • Smärta
 • Ögon
 • Öron, näsa och hals
   

Dokumentens struktur

De flesta dokument innehåller de här avsnitten:

 • Inledning
 • Vårdnivå och remiss
 • Diagnostik och utredning
 • Prevention
 • Behandling
 • Sjukskrivning
 • Uppföljning
 • Barnperspektivet
 • Kvalitetsindikatorer
 • Omvårdnad
 • Rehabilitering
 • Patientinformation
 • Mer information
 • Referenser

Längst ned på varje sida finns uppgifter om när dokumentet är fastställt och reviderat samt vem som är ansvarig för innehållet. 

Fråga om Regionala vårdriktlinjer

Använd formuläret eller mejla frågor och synpunkter till funktionsbrevlåda XXXXXX

Fråga om regionala vårdriktlinjer
 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård