Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Fastställa och revidera regionala vårdriktlinjer

Arbetsmaterial

Regionala programområdet och författargruppen hanterar underlag och arbetsmaterial på gruppens arbetssida. Arbetsmaterialet nås bara av dessa grupper och av redaktionsgruppen.
För att underlätta publicering bör dokumenten under arbete publiceras som en webbsida med mallen ”regionala vårdriktlinjer arbetsmaterial”. Då får dokumentet rätt struktur från början.

Granskning

När regionala programområdet är klar med dokumentet och inhämtat synpunkter från referenspersoner/grupper lämnas dokumentet till redaktionsgruppen för bearbetning.

Fastställande

Ansvarig regionalt programområde fastställer dokumentet. I de fall ett dokument berör flera områden fastställs dokumentet av samtliga berörda programområden.
Om man inom regionen inte kommer överens, lyfts dokumentet till regionsjukvårdsledningen.

Kontroll och revidering

Regionala programområden ansvarar för att gruppens dokument kontrolleras och vid behov revideras senast inom två år.
Regionala programområden meddelar genomförda kontroller och ändringar till  redaktionsgruppen som uppdaterar dokumentet och arkiverar tidigare version.
Omfattande förändringar ska granskas av referenspersoner/grupper och fastställas av ansvarigt programområde.

Uppdaterad: 2020-12-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion