Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Fastställa och revidera regionala vårdriktlinjer

Arbetsmaterial

Regionala medicinska programgruppen och författargruppen hanterar underlagen och arbetsmaterialet på gruppens arbetssida. Arbetsmaterialet nås bara av dessa grupper och av redaktionsgruppen.
För att underlätta publicering bör dokumenten under arbete publiceras som en webbsida med mallen ”regionala vårdriktlinjer arbetsmaterial”. Då får dokumentet rätt struktur från början.

Granskning

När regionala medicinska programgruppen är klar med dokumentet och inhämtat synpunkter från referenspersoner/grupper lämnas dokumentet till redaktionsgruppen för bearbetning.

Fastställande

Ansvarig regional medicinsk programgrupp fastställer dokumentet. I de fall ett dokument berör flera områden fastställs dokumentet av samtliga berörda regionala medicinska programgrupper.
Om man inom regionen inte kommer överens, lyfts dokumentet via centrumrådet till regionsjukvårdsledningen.

Kontroll och revidering

Regionala medicinska programgruppen ansvarar för att gruppens dokument kontrolleras och vid behov revideras senast inom två år.
Regionala medicinska programgruppen meddelar genomförda kontroller och ändringar till  redaktionsgruppen som uppdaterar dokumentet och arkiverar tidigare version.
Omfattande förändringar ska granskas av referenspersoner/grupper och fastställas av ansvarig regional medicinsk programgrupp.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård