Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Publicera regionala vårdriktlinjer

Redaktionsgruppen ansvarar för publicering av fastställda dokument på Internet samt för nyheter om nya och reviderade dokument.

Publicering följer Landstingens policy för webbpublicering och riktlinjer för bland annat tillgänglighet, metadata och länkning.

Rubrik 2

Normal

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård