Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Region och kommun

Hjälpmedelscentralen har många samarbetspartners, inte minst länets 13 kommuner. Därför får den som behöver hjälpmedel alltid sitt hjälpmedel via hjälpmedelscentralen, oavsett om det är kommunen eller regionen som ansvarar för vården.

Hjälpmedelscentralens kunder är brukarna och förskrivarna i länet. Att ha en bra samverkan med våra kunder är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete. Det viktigaste sättet som samverkan sker i är alla de kontakter vi har dagligen per telefon och i det direkta mötet med patienten eller förskrivaren vid reparationer, utprovningar, utbildningar med flera aktiviteter.

Hjälpmedelscentralens samverkan sker i följande forum: styrgrupp, brukarråd, kundråd, kundialog och sortimentsgrupper.

Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service