Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Anafylaxi

3 grader/stadier:

 1. Initalstadiet
 2. Progresstadiet
 3. Chockstadiet

Symtom:

Hud: klåda, krypningar, urtikaria, svullnad, ögonklåda.

Luftvägar: svullnad, klåda i halsen, astma, rinit.

Mage/tarm: illamående, kväljningar, urinavgång, diarré, buksmärtor.

Cirkulationsorganen: kallsvettig, blek, takykardi, oregelbunden puls, blodtrycksfall, kramper, medvetslöshet, hjärtstillestånd.

Behandling

 

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret.

Indikationer Läkemedel Adm. sätt Dos vuxna Dos barn Effekt
 • Kraftig urtikaria
 • Andnöd
 • Hypotension
 • Allmänpåverkan
 • Kraftiga buksmärtor och kräkningar

 

 

 

Inj Adrenalin    1 mg/ml

eller

Adrenalinpenna
(Olika typer och styrkor finns)

 

 

Sätt nål

Ge syrgas vid behov

   Intramuskulärt i lårets utsida

0,3-0,5 ml

 

 

Adrenalinpenna 0,3-0,5 mg

 

0,01 ml/kg max 0,5 ml

eller

< 20 kg:
Adrenalinpenna 0,15 mg

>20 kg:
Adrenalinpenna 0,3 mg

 

Inom 5 min

Upprepa vb var 10:e min

Astma Egen bronkvidgande medicin Inhalation pulver/spray 4-6 doser 2-6 doser Inom 5 min

Upprepa vb var 10:e min
Alla Tabl Aerius munlöslig 2,5/5 mg (eller annat antihistamin i dubbel dos) Per os 10 mg <6 år: 2,5 mg
6-12 år: 5 mg
Inom 30-60 min
Alla

Tabl Betapred 0,5 mg

 

Per os (tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)

10 tabl

<6 år: 6 tabl
≥6 år: 10 tabl
Först efter 2-3 timmar
Alternativ till Betapred per os Betametason 4mg/ml

intravenöst

2 ml i.v.

<6år: 1 ml i.v >6år: 2ml i.v.  

 

 • Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112! Res aldrig med egen bil!
 • Förvarna akutmottagningen
 • Dokumentera reaktionen  

Allvarliga reaktioner bör följas upp inneliggande.

Före hemgång skall reaktionen ha klingat av. I allvarliga fall ge recept på adrenalininjektor.

Profylaktiska åtgärder.

 1. Undvik utlösande agens.
 2. Eventuellt allergologremiss vid okänd anafylaktisk reaktion eller vid hyposensibilisering.
 3. Märk journal med tänkbar genes.

 

Uppdaterad: 2020-06-10
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv