Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lathund vid medicinska kontroller

Tidsåtgång för hälsokontroll minst 30 min.
Eventuellt ny tid för ytterligare bedömning/utredning om misstanke depression eller demens.
Viktigt att van personal är med vid besöket alternativt anhörig.

Anamnes

• Socialt: Boende familjeförhållanden - finns det barn? Assistans, ekonomi, närstående, sysselsättning, förändringar i vardagslivet.
• Medicinskt: Mående, läkemedel, nytillkomna besvär

1. Ögon
• Yttre medier normala?
• Visus bedömbar?
- om förändring -  fråga även personal - överväg remiss

2. Öron
• Vaxpropp?
• Hörselnedsättning?
- om förändring -  fråga även personal - överväg remiss

3. Ortopediska besvär
• Scolios?
• Kontrakturer/spasticitet?
• Felställningar/trycksymptom?
• Smärttillstånd?
• Artros?

4. Kost, mag, tarm

• Övervikt, undervikt, ensidig kost (viktigt med konkreta frågor - kostanamnes), vätska,  obstipation
• Metabolt syndrom

5. Tandstatus
• Efterhör om regelbunden tandläkarkontroll

6. Sex och samlevnad
• Eventuellt rekommendationer om preventivmedel via MVC

7. Hjärta och cirkulation
• Blodtryck, hjärtrytm, perifera pulsar

8. Psykisk hälsa
• Anamnes även via anhörig/personal
• Förändrat beteende – hur?- exempelvis sömnrubbning, gråt, rädsla, förändrad aptit/vikt

9. Epilepsi
• Anamnes även via anhörig/personal
• Biverkningar? Ändrat krampmönster? Eventuellt koncentrationsprov
• Tänk på interaktioner
Epilepsi hos vuxna (>18 år)

10. Provtagning
• Provtagning enl gängse rutiner
- vid problem vid provtagning ta tillfället i akt vid sedering av annan anledning (t ex tandsanering)

Mer information

Detta är en fördjupning till Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv