Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykiatrisk problematik

Konsten är att i det problematiska beteendet hitta de psykiatriska diagnoser som går att behandla medicinskt och identifiera de problem som bör hanteras psykosocialt. Det behövs tid för att kunna göra en adekvat bedömning. Närståendes information är mycket viktig. Andra etablerade kontakter inom vård och omsorg är värdefulla samarbetspartners (finns pågående vårdkontakter? – se Cosmic).

I olika studier är prevalensen av psykiatrisk sjukdom 40—60%. Detta leder ofta till polyfarmaci, vilket sällan är ändamålsenligt. Psykofarmakaförbrukningen i hela gruppen med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) är 3-4 gånger högre än för normalpopulationen. Om en individ har ett psykofarmaka är sannolikheten att han då har 3 eller mer psykofarmaka cirka 99%. Förväntningar som inte motsvarar den kognitiva förmågan kan leda till "problematiskt beteende"  ibland med aggressivitet. Detta skall i första hand inte tolkas i medicinska termer utan som ett uttryck för orimliga krav.

Patienter med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av samtalsbehandling. Generellt behöver samtalsbehandlingar dock anpassas utifrån patienternas svårigheter, för att inte bli för svårförståeliga eller kravfyllda. Behandlare bör även vara beredd på att involvera närstående till patienten, då patienten kan vara beroende av deras stöd för att dra nytta av samtalsbehandlingen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv