Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Dupuytrens kontraktur

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmänläkare

Utredning, diagnos - differentialdiagnos. Kontroller av eventuell progress.

Ortopedläkare

Injektionsbehandling, kirurgisk behandling och postoperativ uppföljning.

Remissinnehåll

  • Lokalstatus med angivande av grad av sträckdefekt i engagerade fingrar (graden av extensionsdefekt påverkar prioriteringen av remissen). Extensionsdefekten är svår att uppskatta och bör därför mätas med vinkelmätare för MCP-led och PIP-led var för sig. Vid mätning i PIP-leden böjer man MCP-leden för att slappa av strängen där och får därmed ett specifikt mått för PIP-ledskontrakturen.
  • Progresshastighet
  • Grad av besvär arbete/ ADL/ socialt
  • Andra sjukdomar
  • Hänvisning till uppdaterad medicinlista i journalen (framförallt beaktas antikoagulantia)

Diagnostik och utredning

Diagnosen är klinisk och ytterligare utredning är sällan nödvändig. I status noteras en förtjockning och skrumpning av palmarfascian samt en mer eller mindre uttalad extensionsdefekt i ett eller flera fingrar. Vanligast drabbas lill- och/eller ringfingret men alla fingrar kan drabbas. Tänkbara differentialdiagnoser innefattar ledkontraktur, sträcksenedefekt och tendovaginitis nodosa.

Prevention

Någon effektiv prevention eller konservativ behandling saknas.

Behandling

Behandling är injektion med kollagenas för att lösa upp strängen och efterföljande mobilisering i lokalbedövning eller kirurgisk behandling med avlägsnande av bindvävssträngen. Recidiv behandlas kirurgiskt. Ojämnheterna i handflatan försvinner inte nödvändigtvis av behandlingen, utan det är sträckdefekten som behandlas. Indikationen är densamma för båda behandlingarna och uppstår vid extensionsdefekt på totalt mer än c:a 40 grader i minst ett finger. Vid alltför avancerad sjukdom med stor extensionsdefekt kan full rörlighet inte alltid återfås (gäller framförallt PIP-leden) medan för tidig operation kan accelerera förloppet.

Sjukskrivning

Uppföljning

Läkning efter operation tar vanligen 3-6 veckor och efter injektion 1-2 veckor. Injektionsbehandling kan behöva upprepas då endast ett finger i taget kan behandlas. Uppföljning med rörelseträning och ortosbehandling via arbetsterapeut på ortopedkliniken sker efter båda behandlingarna.

Rehabilitering

Rehabilitering och ortosbehandling via specialinriktad arbetsterapeut är mycket viktigt för ett gott slutresultat oavsett behandlingstyp. Ortosbehandling nattetid pågår ofta cirka tre månader.

Fastställt: 2012-08-01

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ortopedi och primärvård

Ansvarig grupp: Ortopedi

Granskat av grupp: Ortopedi

Kontaktperson för innehåll:

Axel Petersson, Distriktsläkare, Norrahammars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Axel Petersson, Distriktsläkare, Norrahammars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv