Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

 1. Socialstyrelsen. Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling. SoS-rapport 2000:11. ISBN 91 7201 480 6.
 2. Elia M, Stratton RJ. Calculating the cost of disease-related malnutrition in the UK in 2007. In: Combating malnutrition: recommendations for action. A report from the Advisory Group on Malnutrition led by BAPEN ed: M Elia, C.A. Russell. London: BAPEN; 2009. Report No.: 978 899467 36 5.
 3. Johansson U, Larsson J, Rothenberg E, Stene C, Unosson M, Bosaeus I. Nutritionsbehandling inom slutenvården. Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer. (Nutritional care in hospitals. Swedish hospitals do not manage to follow the European committee's guidelines). Läkartidningen 2006;103(21–22):1718-20 1723-4.
 4. Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø. Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia: a questionnaire based survey. Clin Nutr 2006;25(3):524–32.
 5. Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E, Schuh C, Schoeniger-Hekele A, Bauer P, et al. Decreased food intake is a risk factor for mortality in hospitalised patients: the NutritionDay survey 2006. Clin Nutr. 2009;28(5):484-91.
 6. Committee of Ministers. Resolution ResAP(2003)3 on Food and Nutritional Care in Hospitals. Strasbourg: Council of Europe; 2003.
 7. Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M. Prognostic impact of diseaserelated malnutrition. Clin Nutr 2008;27:5-15.
 8. Stratton R, Elia M. A review of reviews: A new look at the evidence for oral nutritional supplements in clinical practice. Clinical Nutrition Suppl 2007;2:5-23.
 9. Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003288. DOI: 10.1002/14651858. CD003288.pub3.
 10. Milne AC, Avenell A, Potter J. Meta-Analysis: Protein and Energy Supplementation in Older People. Ann Intern Med 2006;144:37-48.
 11. Keys A, Brozek J, Henschel A, Mickelsen O, Taylor HF. The Biology of Human Starvation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1950.

Andra läshänvisningar

Vägledning om behandling av undernäring i vård och omsorg. Socialstyrelsen. Kommer 2011 under publicerat www.socialstyrelsen.se

Livsmedelsverkets råd om Bra mat inom äldreomsorgen. 2011. www.livsmedelsverket.se

Bosaeus I, Balknäs Nilsson U, Ellegård L, Rothenberg E. Mat och näring för sjuka – inom vard och omsorg. Uppsala: Livsmedelsverket; 2003

Westergren A,(red) Svårigheter att äta, Studentlitteratur 2003.

Faxén Irving, G, B. Karlström, and E. Rothenberg, Geriatrisk Nutrition. Studentlitteratur 2010.

Del av område 9

Förebygg undernäring i vården

SKL:s material

Här finns Sveriges Kommuner och Landstings nya sammanställning av detta område:

Undernäring - åtgärder för att förebygga, 2011 (pdf, nytt fönster)

Senior alert

På  Senior alerts webbsida finns aktuella dokument och referenser samt en webbutbildning om vårdprevention.

Uppdaterad: 2020-04-14
Maysae Quttineh, Mikrobiologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik