Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Kursinformation

Datum: 9 -12 september 2019

Plats: Rosariet plan 6, Odontologiska Institutionen, Hermansvägen 5, Jönköping

 

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar).

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen , inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

 

Kursinnehåll

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Smärtfysiologi
  • Terapiplaneringsövningar

 

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

 

Särskilda förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som tandläkare.

 

Kursavgift

15 000kr exklusive moms

I kursavgiften ingår lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Anmälan

Anmälan görs via länk till höger. Besked om antagning kommer efter sista anmälnignsdagen den 16 juni. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

 

 

Anmälan

Anmäl dig här

Kursmaterial

Ej tillgängligt

Uppdaterad: 2019-04-05
Martina Florin, Folktandvårdens kansli, Folktandvården