Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hortons huvudvärk, Cluster headache

Karaktäristik vaskulär huvudvärk med skov med mycket svår huvudvärk, övervägande män. Debuterar oftast i yngre ålder och brukar vanligen upphöra efter 65 års ålder.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kan handläggas i primärvården i samarbete med neurolog.

Diagnostik och utredning

Anamnesen är oerhört viktig.

  • Värken är intensiv med duration från 15 minuter till 3 timmar.
  • Lokalisation kring öga, konjunktiva blir ofta röd, rinnande öga/näsa. Nästäppa. Mios (och ptos) kan förekomma.
  • Skoven kan vara i veckor till månader med flera anfall per dygn.
  • Symtomen är alltid ensidiga. (Samma sida i samma period).  Koppling till alkoholintag som utlösande faktor, även i små mängder.
  • Typisk förekomst natt/tidig morgon - går upp och vankar omkring.

Kan delas in i två grupper:

  • Episodisk (vanligast, många anfall under kortare perioder) och
  • Kronisk med dagliga attacker under ett till flera år (15%).

Patienten har ofta en spänningshuvudvärk tillsammans med Hortons huvudvärk.

Differentialdiagnos: migrän, sinuit, glaukom, irit, kronisk paroxysmal hemikrani.

Behandling

Anfallsbehandling:

Det är viktigt med snabbt insättande effekt. Därför bör Sumatriptan i injektionsform användas. Eventuellt kan nässpray prövas om inte injektion kan användas. Peroral triptanbehandling har ingen plats vid anfall p.g.a. för långsamt insättande effekt.
Syrgas på mask 8-10 L/min i 15 minuter kan provas vid anfall. För syrgasbehandling i hemmet skrivs remiss till medicinkliniken.

Förebyggande behandling:

För att bryta en attackperiod kan man som tillägg ge tablett Prednisolon 45-60 mg/dag i några dagar, sedan nedtrappning med 10-20 mg/vecka under 2-3 veckor.
Förebyggande behandling med Verapamil depottablett (120-360 mg x 2) vid frekventa skov eller kronisk form.
Under en period av attacker kan Ergotamin ges på kvällen för att motverka nattliga anfall (OBS! Triptan och Ergotamin ska inte kombineras, se FASS).
I samråd med neurolog kan behandling med litium, pizotifen (Sandomigrin licenspreparat) eller valproat vara aktuell.

Sjukskrivning

Kan vara aktuellt under perioder med frekventa anfall.

Uppföljning

Vid behandlingssvikt överväg spänningsutlöst huvudvärk, alternativt läkemedelsutlöst huvudvärk.

Omvårdnad

Syrgasbehandling hanteras via oxygensjuksköterska.

Rehabilitering

Fysioterapibehandling vid samtidig spänningshuvudvärk. Eventuellt kurators-/psykologkontakt.
 

Fastställt: 2012-08-01

Reviderad: 2019-03-04

Giltigt till och med: 2021-03-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Jörn Nielsen, Distriktsläkare, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-09-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv