Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Munvård - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Allmän palliativ vård. 

Diagnostik och utredning

Munvård har stor betydelse för allmäntillstånd och välbefinnande.

Munnens grundläggande funktioner är:

 • Att kunna äta, dricka och känna smak
 • Att kunna kommunicera
 • Munnen har också betydelse för utseende och självkänsla

Patienten bör i tidigt palliativt skede få en översyn av munnen samt förebyggande tandvård. ROAG bör användas som instrument för bedömning av munhälsan, se under Kvalitetsindikatorer.
En fortsatt kontakt med den egna tandläkaren faller sig i de flesta fall mest naturligt. Särskilda regler finns för tandvårdskostnader i samband med palliativ vård, patientens rättigheter i pallaitiv vård.

Muntorrhet och irritation i munhålan

Se Faktadokument om Muntorrhet

Orsakerna kan vara:

 • Dehydrering
 • Sänkt immunförsvar
 • Infektioner/inflammationer
 • Läkemedelsbiverkan
 • Strålbehandling
 • Cytostatikabehandling
 • Andning med öppen mun
 • Protesdysfunktion
 • Oro, stress
 • Kakexi

Symtom:

 • Torrhetskänsla i munnen
 • Svårighet att tala och svälja
 • Dålig andedräkt
 • Förändrad smak
 • Ökad risk för olika infektioner
 • Svårighet att bära avtagbara proteser
 • Rodnad och sveda
 • Krustabildningar
 • Torra, spruckna läppar
 • Munvinkelsår

Behandling

Behandla om möjligt orsaken

 • God munhygien.
 • Inspektion av munhålan dagligen då patienten behandlas med kortison (ökad risk för oral candida).
 • Proteser kan efter rengöring med fördel läggas i Klorhexidin dental, 1 mg/ml, över natten.
 • Skölj munnen frekvent med vatten alternativt vichyvatten.
 • Fukta/smörj munhåla samt läppar.
 • Salivstimulerande sugtabletter, sockerfria tuggummi.
 • Saliversättningsmedel såsom Zendiums Saliva gel, Proxident munspray eller Proxident muntork med solrosolja. Saliversättningsmedel med natriumfluorid 0,02%, receptbelagt, (Extempore).
 • Det går även bra att blanda smakfri matolja i vatten och här i doppa muntork. Byt blandningen varje dag.

Smärtlindring

 • Inför rengöring och måltid: Lidocainhydroklorid i Oral Cleaner APL, 5 mg/ml, 300 ml (receptbelagt) smärtlindrar, rengör och återfuktar. Aftex gel kan användas på sår.
 • Ett alternativ är att krossa Tablett Bamyl (eller annan ASA-tablett) som rörs ut i tunn grädde och hålls i munnen en stund och sedan sväljs. Ett annat alternativ är att blanda 1-2 teskedar bikarbonat samt 1 msk salt i 1 liter vatten. Detta används som sköljvätska.
 • Om smärta vid tandborstning ändå kvarstår kan sköljning med Klorhexidin (0,1%) 2 gånger per dag ersätta tandborstning. Om lösningen upplevs stark kan den spädas med kranvatten till halva styrkan.
 • Kyld eller frusen yoghurt alternativt glass eller isbit, frusna bär eller ananas kan ge en känsla av bedövning.
 • Segt saliv/slem: sköljning med saltlösning (2 teskedar salt i en liter vatten, kokas upp och får svalna).
 • Krustor: Droppa Bisolvon, 0,8 mg/ml på en muntork, torka växelvis med vatten tills krusta avlägsnats. Avsluta med att återfukta med saliversättningsmedel (se ovan).

Candidainfektion

Riskfaktorer:

 • Kortisonbehandling
 • Nyligen genomgången cytostatika eller strålbehandling
 • Pågående antibiotikabehandling.

Symtom:

 • Ibland ses en typisk vitflockighet på tungan och/eller i gom och insida kinder
 • Vid andra tillfällen är slemhinnan och/eller tungan rodnad (smultrontunga)
 • Kan finnas inslag av sår
 • Sår/rodnad i munvinklar (ragader)
 • Blandformer förekommer
 • De vanligaste upplevda besvären är sveda, såriga smärtande munvinklar, svårighet att svälja samt förändring av smakupplevelsen

Behandling:

 • Lokalbehandling med Nystatin, t.ex. Nystimex.
 •  Vid svår candida i munhålan eller misstanke om candida i svalg och esofagus väljs preparat för generell behandling. Exempel Flukonazol alternativt Itrakonazol.
 • Om patienten bär protes ska denna rengöras. Applicera sedan ett tunt lager Nystatin på den sida av protesen som sluter mot gommen. Sätt protesen på plats. Upprepa vid varje dostillfälle.

Kvalitetsindikatorer

För att ge en så god munvård som möjligt bör man använda ROAG:s munvårdsformulär vid inspektion av munhåla och läppar samt munbedömningsformulär för dokumentation. Dokumenten hittas på Svenska palliativregistrets sida, Svenska palliativregistret (nytt fönster)
Dokumentera även i Cosmic under sökordet nutrition.

Omvårdnad

Munvård i livets slutskede

Att hålla munnen fuktad och fräsch tillhör det basala inom palliativ vård. God munhygien de sista dygnen i livet kan innebära att fukta munnen så ofta som var 20:e minut.

Innan munvård utförs informera patienten och anhöriga vad som nu ska ske. Använd muntork doppad i vatten eller vichyvatten. För torken utmed tandraderna, gommen och tungan. Var noga med att inte föra torken för långt bak i svalget då patienten kan få kväljningskänsla. Fukta sedan munnen med tork doppade i olja/vattenblandning alternativt använda förindränkta tork. Saliva gel kan också med försiktigt smörjas på slemhinnor och tunga. För att göra läppar och näsborrar mjuka smörjs med olja, cerat eller vaselin.

Munvård får inte utföras så att den är till mer plåga än nytta för patienten. Ofta får man acceptera en sämre rengöring och inrikta sig på det som skapar komfort så som smärtlindring, fukta och smörja. Det är viktigt att visa lyhördhet för vad patienten vill och orkar.

Fastställt: 2012-08-01

Reviderad: 2019-02-19

Giltigt till och med: 2021-02-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Annika Lindholm, Sjuksköt m spec.f, Spec sjukvård i hemmet Jkp län, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv