Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Processledarutbildning inom cancervården

Vi är många som engagerar oss för en bättre cancervård. Behovet av processledare är en viktig förutsättning för att åstadkomma God vård för dessa patientgrupper. Är du intresserad av att delta i en utvecklingsresa för processledning med deltagare från hela landet ska du anmäla dig till detta program. Utbildningen omfattar tre seminariedagar, hemarbete med handledning och videokonferens. Du får fördjupad förståelse och möjligheter att under handledning praktiskt tillämpa kvalitetsmodeller och verktyg i den process du leder.

Viktiga kunskapsområden är:

  • Patientens fokus och involvering
  • Processmodellering
  • Gapanalyser
  • Mätningar och mättavlor
  • Värdeutveckling
  • Teamkoncept
  • Entusiasmerat ledarskap och coaching

Du kommer under utbildningen ges möjlighet att bygga nätverk inom flera regionala cancerprocesser och tillfälle att finna ledare som befinner sig i liknande utvecklingsfas som du. I samband med inbjudan till första lärseminariet får du ett beskrivningsinstrument av den process du leder. Det innehåller frågor som hjälper dig i förberedelserna och är baserat på kvalitetsföreskriften God Vård. Detta illustrerar på ett tydligt sätt arbetsmodellen under resan.

Varje processledare skall ha någon utsedd processtödjare, som även deltar i programmet. Processtödjare utses av respektive RCC-chef.

Kostnad

Kostnad för hela programmet är 6500 kronor per person exklusive kost och logi samt ev resekostnader.

Mer information:

Kontakt

Vill du veta mer om utbildningen kontakta din RCC-chef eller:

Nicole Silverstolpe

Telefonnummer: 0739-736426

Charlotte Carlsson

Telefonnummer: 070-3138655

Uppdaterad: 2021-01-07
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion