Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer kring vårdnivå vid gynekologiska besvär

 

Vårdnivå                                         Besvär                                                                                   
Primärvård
Barnmorskemottagning
 • Alla gravida med graviditetsproblem
 • Preventivmedelsrådgivning (se Fakta Antikonception)
 • STI rådgivning inklusive önskemål om HIV-testning (se Fakta STI)
 • Rådgivning kring sexuell hälsa
Ungdomsmottagning
 • Rådgivning och stöd kring hälsa, sex (inkl STI), alkohol/droger och relationsproblem för ungdomar 13 - 22 år
Öppenvårdsgynekolog/ gynekologisk mottagning
 • Gravid inskriven på KHV – besvär relaterade till graviditeten (se Fakta Kvinnohälsa under rubrik Graviditet och amning)
 • Oönskad graviditet
 • Blödningsrubbningar
 • Påvisade prolapser där patienten önskar behandling
 • Misstänkt gynekologisk malignitet
 • Postmenopausala blödningar
 • Komplicerad hormonbehandling (HRT)                      
 • Komplicerad preventivmedelsrådgivning
 • Akuta buksmärtor med misstänkt gynekologisk orsak och påverkat allmäntillstånd
 • Kraftig vaginal  blödning i kombination med buksmärtor. Gravida och icke gravida.
 • Infertilitetsutredningar
 • Kända gynekologiska cancerpatienter
 • Sexuella övergrepp

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2012-08-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-07
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv