Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Forskningsrapporter och postrar 2012

Förteckning över forskningsrapporter och postrar vid vetenskapliga konferenser.

Forskningsrapporter

 • Papias A, Sondell K, Hugoson A, Söderfeldt B. Remaining dentitions in an adult Swedish cohort. An epidemiological study of prevalence and association to oral health satisfaction. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Holmberg P, Norderyd O, Sondell K, Glantz P-O. Single Tooth Implants; A 15 year follow-up study at the Department of Prosthetic Dentistry in Jönköping, cases followed 12-23 years. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Isaksson H, Birkhed D, Koch G, Alm A, Nilsson M, Wendt L-K.  Prevalence of dental erosions in a Swedish population of 20-year olds in relation to lifestyle factors. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012.
 • Kvist T, Bjørndal L, Dawson V, Frisk F, Håkansson J, Fransson H. Tooth survival following root canal treatments in Sweden. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012. 
 • Bondemark L,Twetman S, Bjerklin K, Kaiser E, Lindström L-G, Norén S, Sonesson M. Kariesförebyggande effekt av en tandkräm med hög fluorhalt under tandregleringsbehandling med fast apparatur - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012. 
 • Börjesson L, Sinclair M, Bjerklin K. Retinerade överkäkshörntänder - en retrospektiv jämförelse mellan två typer av kirurgiska friläggningar inför en ortodontisk behandling. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012. 
 • Norderyd J, Faulks D. Svenska och franska barn med behov av specialisttandvård - en ICF-CY-studie. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012.
 • Gnauck M, Helkimo M, Magnusson T. Rutiner för bettskenebehandling hos svenska allmäntandläkare. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012.  
 • Brahm C-O. Patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer: betydelsen av fastsittande tänder för välbefinnande och munrelaterad livskvalitet. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15–17 november 2012. Norderyd J. An ICF-CY study of children with special needs in oral health – a comparison between Swedish and French data, 11thCongress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Frankrike, 2012.Norderyd J. An ICF-CY study of children with special needs in oral health – a comparison between Swedish and French data, 11thCongress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Frankrike, 2012.
 • Norderyd J. An ICF-CY study of children with special needs in oral health – a comparison between Swedish and French data. 11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Strasbourg, Frankrike, 24-27 maj 2012.

Postrar

 • Sondell K, Edblad E, Sjödin B, Dahlén G. Minor manifestitions of peridontal diseases in young adults with type 1 diabetes mellitus. Periodontal and microbiological findings. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.
 • Herremo E, Karlsson C, Sondell K. Munvård - en del av omvårdnaden. Odontologisk Riksstämma, Göteborg, 15-17 november 2012.  
 • Brahm CO, Lundgren J, Carlsson SG, Nilsson P, Hultqvist J, Hägglin C. Dentists' skills with fearful patients: education and treatment. International Association of Dental Research 90th General Session & Exhibition, Foz do Iguaçu, Brasilien, 20-23 juni 2012.
 • Norderyd J, Bergendal B. Multidisciplinary treatment in children with ectodermal dysplasia. 5th International Conference on Ectodermal Dysplasia - Care and Clinical Trials, Erlangen, Tyskland, 1-3  Juni 2012.
 • Brahm C-O, Lundgren J, Carlsson S G, Nilsson P, Corbeil J, Hägglin C. Dentists' views on fearful patients: Problems and promises. Symposium Ulf Berggren, Göteborg, 3 maj 2012.
 • Mörner-Sérikoff E, Enochsson H, Hakeberg M. Dental anxiety and oral health-related quality of life. Symposium Ulf Berggren, Göteborg, 3 maj 2012.

 

Uppdaterad: 2019-01-16
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården