Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vem skall vaccineras mot influensa och pneumokocker?

Vaccination mot influensa
 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination:

 • Personer 65 år och äldre
 • Gravida (se mer information nedan)
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (nytt fönster)

I Region Jönköpings län rekommenderar vi också influensavaccination till:

 • Vårdpersonal och vård- och omsorgselever med patientkontakter

Alla ovanstående grupper erbjuds kostnadsfri vaccination.

Influensavaccin till gravida

Influensavaccin rekommenderas till alla som är gravida under influensasäsong. Vaccinet ges i första hand efter graviditetesvecka 16, eftersom risken för allvarlig influensasjukdom är störst under sendare delen av graviditeten. Vid samtidg annan riskfaktor för allvarlig influensasjukdom rekommenderas vaccination före vecka 16. Sådana riskfaktorer kan vara kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, diabetes eller extrem fetma. Vaccinet är säkert att ta under hela graviditeten.

Läs mer:

Influensavaccin till barn

Fluenz Tetra, är  ett vaccin som administreras nasalt. Det ges till barn i åldern 2-18 år.

FASS information om Fluenz Tetra(nytt fönster)

 

Vaccination av vårdpersonal och vård- och omsorgselever med vårdpraktik

 • Vårdpersonal och vård- och omsorgselever med patientkontakter, inom både kommun och region, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
 • Region Jönköpings län betalar vaccinkostnaden och registrering av vaccinationen ska ske i Svevac under ”Vaxigrip Tetra - Personal”.
 • Enheter inom regionen och kommunerna som själva har möjlighet (till exempel egna sjuksköterskor) att vaccinera, kan göra det.  Övrig vårdpersonal får vaccinera sig på vårdcentralernas ordinarie vaccinationsmottagningar. Man skall då ha med arbetslegitimation eller annat som styrker tjänstgöringen. Intyg för vaccination, vård- och omsorgselever (nytt fönster)

Vaccination mot pneumokocker

Många som tillhör en riskgrupp för influensa bör även erbjudas vaccination mot pneumokocker. Det finns två olika pneumokockvaccin: Pneumovax som erbjuds kostnadsfritt till riskgrupper och Prevenar 13 som kan förskrivas på recept. För mer information se Fakta-dokument Vaccination mot pneumokocker.

Uppdaterad: 2018-11-14
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion