Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Diagnostiska kriterier för huvudvärk av spänningstyp

Frekvent episodisk huvudvärk av spänningstyp

A. Minst 10 episoder, förekommande minst en men färre än 15 dagar per månad, under minst 3 månader och som uppfyller kriterierna B-D.
B. Huvudvärk under 30 minuter-7 dagar (obehandlad eller efter otillräcklig behandling).
C. Huvudvärk som uppfyller minst två av följande:
a. Bilateral lokalisation (dubbelsidig)
b. Pressande, tryckande (inte pulserande)
c. Lätt till måttlig intensitet
d. Förvärras ej vid gång i trappor eller liknande fysisk aktivitet
D. Båda av följande:
a. Varken illamående eller kräkning (matleda kan förekomma)
b. Inte både ljus- och ljudkänslighet (endera får förekomma)
E. Annan neurologisk sjukdom utesluten genom anamnes, allmänsomatiskt och neurologiskt status och där så erfordras lämplig kompletterande utredning.

Kronisk huvudvärk av spänningstyp

A. Huvudvärk förekommande minst 15 dagar per månad under i genomsnitt minst 3 månader (≥180 dagar/år) och som uppfyller kriterierna B-D.
B. Huvudvärk som varar under flera timmar eller är kontinuerlig.
C.  Huvudvärk som uppfyller minst två av följande:
a. Bilateral lokalisation (dubbelsidig)
b. Pressande, tryckande (inte pulserande)
c. Lätt till måttlig intensitet
d. Förvärras ej vid gång i trappor eller liknande fysisk aktivitet
D.  Båda av följande:
a. Inte mer än en av följande: ljuskänslighet, ljudkänslighet, lätt illamående
b. Avsaknad av måttligt till svårt illamående, eller kräkningar
E. Annan neurologisk sjukdom utesluten genom anamnes, allmänsomatiskt och neurologiskt status och där så erfordras lämplig kompletterande utredning.

Referens

Modifierad version efter International Headache Society 2004 (IHS - se).

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv