Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning

Att bäckenbottenträning kan användas som inkontinens-behandling har varit känt sedan länge. Fysioterapeuten behandlar olika diagnoser som ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandformer av dessa samt patienter med lindriga former av framfall. Patienterna behandlas polikliniskt och individuellt.

Syftet med träningen är att träna upp styrkan i bäckenbotten, så att patienten kan klara hosta, nysning, lyft och hopp och samtidigt kunna hålla tillbaka en trängning. Träningsprogrammet är upplagt på 3 besök under 6 månader samt daglig träning.

Besök 1

 • Enkla anatomiska bilder visas på muskulaturen i bäckenbotten.
 • Instruktion hur man hittar knipen.
 • Patienten tränar och sjukgymnasten kontrollerar att rätt muskler används via palpation av vagina.

Besök 2 (sker efter 1 månad)

 • Instruktion att genomföra ”max knipen” uthållighetsträning samt snabbhetsträning.
 • Kontroll via palpation.
 • Instruktion av träningsprogram som utförs i liggande, sittande samt stående ställningar.
 • Fortsatt egen träning.

Besök 3 (sker efter 5-6 månader)

 • Kontroll av knip via palpation samt träning mot motstånd, lyft och bukträning.
 • Behandlingen avslutas om patienten är nöjd.
 • Remissvar skickas till inremitterande distriktssköterska  /uroterapeut.
 • Har patienten fortsatt problem översändes detta för vidare ställningstagande till kvinnokliniken.
Uppdaterad: 2019-03-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv