Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behov av god man

En patient med demens/kognitiv nedsättning kan vara i behov av hjälp, stöd och skydd. Godmanskap kan innefatta hjälp med att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, och därmed ge trygghet och stöd i praktiska och ekonomiska ärenden.

Kurator kan kontaktas för information och stöd i ärenden angående godmanskap.

Överförmyndarnämnden i hemkommunen handlägger ansökningar om godmanskap. De kan ge mer information och tillhandahåller också blanketter.

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv