Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kommunala stödinsatser/dagverksamhet

Vid behov av stödinsatser gör man en ansökan till biståndshandläggare i hemkommunen. Exempel på stödinsatser som kan vara aktuella är:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Färdtjänst
  • Dagverksamhet (finns i de flesta fall med demensinriktning)
  • Avlösning i hemmet
  • Korttidsboende
  • Särskilt boende
  • Anhörigstöd  ( ingen ansökan )

Är patienten under 65 år kan det bli aktuellt med insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kurator kan ge information om stödinsatser och vara behjälplig i kontakt med biståndshandläggare och LSS-handläggare i kommunen.

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv