Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykosocial behandling

Kuratorn arbetar med psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården.
Vid behov kan kuratorn vara en resurs i det psykosociala arbetet även inom demensområdet. Kurator kan kontaktas vid behov bl a när det gäller.

  • Patient- och anhörigstöd.
  • Stödjande samtal, (alternativt samtalsbehandling) och krisbearbetning.
  • Psykosocialt /socialt arbete med kontakter och planering.
  • Myndighetskontakter, godmanskap, LSS-ärenden, m.m.

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens.

Uppdaterad: 2019-05-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv