Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Checklista inför remiss

Följande uppgifter önskas:

  • Anamnes/tidigare urologiska sjukdom/andra sjukdomar som påverkar bedömningen
  • Status inklusive rektalpalpation
  • Blodprover, Hb, kreatinin och PSA
  • Urinprover. Urinsticka inklusive hematuritest. Nitrit och eventuellt urinodling
  • Miktionslista (bifogas i Cosmic)
  • Tidsmiktionslista (bifogas i Cosmic)
  • IPSS-score (internationell prostatasymtomscore) (bifogas i Cosmic)
  • Resurin

Om remissen gäller godartad prostataförstoring av måttlig grad (IPSS-score 10–20) bör medicin med alfareceptorblockerare eller 5-alfareduktiosnhämmare prövas innan remittering sker (såvida inte kontraindikation föreligger).

Mer information

Detta är en fördjupning till Nedre urinvägssymtom (LUTS)

Uppdaterad: 2018-05-24
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv