Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Cervikogen huvudvärk

Cervikogen huvudvärk beror på olika sjukdomstillstånd i nacken som kan ge upphov till huvudvärk. Cervikogen huvudvärk förekommer hos 5-15% av patienterna som söker läkare för huvudvärk och/eller nackvärk.

Orsaken till cervikogen huvudvärk beror ofta på dysfunktion i cervikala diskar, cervikala facettleder, bakre cervikala spinalnervrötter eller perifera nerver.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs i primärvården.

Diagnostik och utredning

I normalfallet är cervikogen huvudvärk en klinisk diagnos där det ofta inte behövs ytterligare utredning i form av röntgen- eller laboratorieundersökning.

Vid cervikogen huvudvärk är smärtan ofta ensidig och har molande karaktär med utstrålning från nacke till främre delen av huvudet. Värken kan provoceras av manuellt tryck cervikalt/occipitalt eller vid rörelseprovokation av nacken.

Diagnostiska kriterier 

Diagnostiken kan ofta bekräftas av fysioterapeut.

Vid uteblivet behandlingsresultat måste diagnosen omprövas och utredningen inriktas efter detta.

Prevention

Ergonomi vid till exempel arbetsplatsen och i hemmet.

Behandling

Behandlingen är i första hand fysioterapi.

Fysioterapeuten gör en utredning av anamnes och status med kartläggning av smärtans karaktär och huvudvärksdagbok.

Utifrån en helhetsbedömning genomförs behandling tillsammans med eventuell anpassning av omgivningen, ergonomi och hjälpmedel. Viktigt är också att stärka patientens motivation samt att betona egenansvar och aktiv medverkan.

Behandlingen kan bestå av en kombination av olika åtgärder, t.ex. manuell töjning/mobilisering/manipulering, specifik muskel- och rörlighetsträning, ergonomiska instruktioner, hållning, akupunktur, TENS, fysisk aktivitet, avspänning, stressreduktion. Smärtlindring TENS - regler för förskrivning, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Vid akut smärta kan antiinflammatorisk behandling med NSAID användas under en kortare tid. Förskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt

Rehabilitering

Fysioterapi, se under behandling. Remiss till kurator eller psykolog vid behov. 

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2019-11-11

Giltigt till och med: 2021-11-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Maria Bergelin Axelsson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-09-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv