Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO hematologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Regional medicinsk programområde hematologi innefattar representanter från de nio sjukhusen i regionen. Gruppen har flera olika uppdrag. Några exempel är att bevaka utvecklingen inom sitt område, att understödja samarbetet i regionen samt att sammanställa regionala vårdriktlinjer.

Möte

  • Kallelse
  • Mötesanteckningar
  • Bilaga

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO hematologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Jesper Aagesen
Leif Engquist
Ulrika Orrehed

Region Kalmar län
Johan Häggström
Jonas Alsenhed
Petra Hinnen

Region Östergötland
Christoffer Martinelle, sekreterare,
Anders Johnsson
Franz Rommel, ordförande
Niklas Theorin

Planerade möten 2019

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO hematologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO hematologi

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion