Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RPO Lung- och allergisjukdomar, sydöstra sjukvårdsregionen

Programområde arbetar för en likvärdig lungsjukvård, oavsett var du bor i regionen. Lungsjukvård bedrivs på samtliga nio sjukhus inom regionen och den högspecialiserade lungsjukvården utförs på Universitetssjukhuset i Linköping. Normalt träffas gruppen fyra gånger per år.

Mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-09-12

Mötesanteckningar 2019-03-20--2019-03-21

 

Mötesanteckningar 2018

2018-03-15 -- 2018-03-16

2018-09-27

2018-11-28

 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO lungsjukvård (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
sekreterare, vakant
Roger Gunnarsson
Stefan Rustscheff
Magnus Kentson
Patrik Nordenfelt

Region Kalmar län
Niels Hornstra
Fredrik Olsson
Urban Wennerström
Karolina Forssen

Region Östergötland
Helena Engström, ordförande
Karin Cederqvist
Thomas Gars
Mohammad Munir

Planerade möten 2020

2020-03-10 -- 2020-03-11, Kosta Boda Art Hotel

2020-11-19, kl 10-15.30, Västervik

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO lungsjukvård

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO lungsjukvård

Mer information

Övriga dokument

Uppdaterad: 2020-06-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion