Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

RMPO urologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Den regionala medicinska programområde, RMPO, Urologi arbetar för en likvärdig och god vård för alla invånare i den sydöstra sjukvårdsregionen. En nyckelfaktor för detta är att nyttja regionens samlade kompetens inom området urologi på bästa sätt. Arbetsutskottet träffas i olika former ungefär sex gånger per år medan hela RMPO träffas fyra gånger per år.

Möte 

Logga in

Gemensamma dokument för RMPO urologi (begränsad behörighet)

Deltagare 2019

Region Jönköpings län
Ingrid Erlandsson, ordförande (ingår i arbetsutskottet)
David Robinsson
Heimo Lucht
Tomasz Jakubczyk

Region Kalmar län
Vedran Azinovic (ingår i arbetsutskottet)
Hendrik Bamberg
Fredrik Stenman (ingår i arbetsutskottet)

Region Östergötland
Åsa Petersson (ingår i arbetsutskottet)
Desirèe Hallberg, sekreterare,
Jon Forsberg
Inge Højgaard
Firas Abdul-Sattar Aljabery

Totalt består RMPG av tre ledamöter från respektive landsting samt en akademisk företrädare från US.

Planerade möten 2019

  • 2019-02-05, digitalt AU-möte
  • 2019-05-12, fysiskt RAG-möte i nässjö
  • 2019-03-12, digitalt RAG-möte

Årsrapporter

Årsrapporter, RMPO urologi

Arkiv

Arkiverade mötesanteckningar, RMPO urologi

Uppdaterad: 2019-01-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion