Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Att ställa frågan kring våld

Att ställa frågan kring våld i nära relationer:

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att ställa frågor kring våld i sin kontakt med patienten för att identifiera personer som utsatts för eller utövar våld. Detta för att kunna erbjuda adekvat vård.

Att exempelvis behandla depression, psykos eller missbruk utan att uppmärksamma våldsutsatthet som en möjlig bidragande faktor är inte god vård.

Exempel på frågor och formuleringar för att uppmärksamma våld i nära relationer är:

  • "Jag har träffat många patienter som varit utsatta för våld/förtryck. Därför har jag börjat fråga alla om de blivit utsatta för våld av någon de känner".
  • "Jag frågar alla mina patienter om deras relationer för att förstå dem bättre och prata om de problem de har".
  • "Känner du Dig trygg eller finns det delar av Ditt liv som känns otrygga eller hotande"?
  • "Alla familjer bråkar ibland. Vad händer när du och din familj är oense? Händer det att era konflikter leder till psykiskt eller fysiskt våld"?
  • "Upplever du att någon i din närhet kontrollerar dig eller begränsar din frihet"?
  • "Har det hänt att du känt dig rädd för din partner/din familj"?
  • "Blir du slagen"?
  • "Är din partner våldsam"?
  • "Är du rädd för din partner"?
  • "Behöver du hjälp"?

Källa: Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) (nytt fönster)

Att ställa frågan om suicid tankar och planer

Suicidprevention (Fakta Psykisk hälsa vuxna)

Mer information

Detta är en fördjupning till Våld i nära relationer, Fakta Psykisk hälsa - vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv