Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föredrag vid vetenskapliga konferenser 2013

Förteckning över föredrag vid vetenskapliga konferenser.

 • Slotte C, Nannmark U. Anpassa implantatet efter benförutsättningarna. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 14–16 november 2013.
 • Josefsson E, Lindsten R. Ortodonti på estetisk indikation. Var går gränsen? Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 14–16 november 2013.
 • Bergendal B, Marcusson A. Bemötande och vård vid avvikande utseende. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 14–16 november 2013.
 • Norderyd O. Den parodontala hälsan har förbättrats de senaste 30 åren. Svenska Parodontologföreningens kursdag på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, 4 oktober 2013.
 • Norderyd O. The secret in Jönköping: Why do 80-year-old Swedes have as many teeth as 65-year-old Germans? Jahrestagung 2013 der Deutschen Gesellschaft fûr Parodontologie, Erfurt, Tyskland, 19–21 september 2013.
 • Magnusson A. Kirurgiskt understödd suturvidgning vid ortodontibehandling ur ett vidgat perspektiv . Svenska ortodontiföreningens årsmöte, Stockholm, 7 september 2013.
 • Gröndahl H-G. Patologi i käkarna – inte förbehållet vuxna. Svenska Pedodontiföreningen, Bro, 16 maj 2013.
 • Slotte C. Studieresultat 4 mm implantat - spelar längden någon roll? ITI Congress Sweden, Stockholm, 12–13 april 2013.
 • André U.  Uppföljning av implantatbehandling. ITI Congress Sweden, Stockholm, 12–13 april 2013.
 • Gröndahl H-G. Development in clinical imaging in the last decades. University of Amsterdam,  Amsterdam,  Nederländerna, 11 januari 2013.
 • Bergendal B. Implantatbehandling vid sällsynta diagnoser. Diagnostik og odontologisk behandling ved sjeldne tilstande. Odontologiske Videncentre ­- 10-års symposium, Odense, Danmark, 11 januari 2013.
Uppdaterad: 2018-04-25
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården