Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Adrenalt Incidentalom (AI)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Adrenalt incidentalom (AI) avser accidentiellt upptäckt expansivitet i binjuren. För att omfattas av vårdprogrammet för AI ska patienten också vara utan känd malignitet. Utredningen fokuserar på att utesluta malignitet och hormonell överaktivitet.

Patienter med känd malignitet (d.v.s. där expansiviteten kan misstänkas vara en metastas) handläggs av läkare som normalt behandlar den primära maligniteten (medicinläkare, kirurg, onkolog), vid behov i samråd med endokrinolog.

Övriga bör remitteras till endokrinolog för den hormonella utredningen.

Den läkare som beställt den ursprungliga undersökningen där incidentalomet upptäcktes ansvarar för att även beställa eventuell kontroll (vanligtvis CT binjurar). Granskande radiolog ska i sitt utlåtande tydligt ange om och i så fall när man rekommenderar uppföljande radiologi.

Mer information: Hänvisning till Nationella riktlinjer på Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin:
Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin (nytt fönster)

Fastställt: 2013-03-25

Reviderad: 2017-12-20

Giltigt till och med: 2019-12-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Anders Magnusson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv