Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Slutförda bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Bedömningar från och med 2012 är genomförda i det regionala metodrådet. Tidigare publicerade bedömningar är genomförda i det metodråd som tidigare fanns i landstinget i Östergötland.

2019
Prostata Artär Embolisering 2019-09-09
2018
Miradry 2018-07-12
Granulocyttransfusioner 2018-12-04 (pdf, nytt fönster)
GreenLightLaserProstata 2018-10-18 (pdf, nytt fönster)
MRSA Graviditet 2018-06-04 (pdf, nytt fönster)
IORT (pdf, nytt fönster)
2017

Vetenskaplig evidens för behandling av abdominell rektusmuskeldiastas (ARD) (pdf, nytt fönster)

Ablation av  levertumörer 2017-11-20 (pdf, nytt fönser)

2016

Vetenskaplig evidens för införande och användning av datoriserat beslutsstöd inom bilddiagnostik (pdf, nytt fönster)
Vetenskaplig evidens för användning av vårdhundar (pdf, nytt fönster)
Autolog stamcellstransplantation (AST) vid aggressiv multipel skleros (MS) (pdf, nytt fönster)

Bröstcancerkirurgi: undersökning av portvaktskörtel med superparamagnetisk järnoxid i stället för radioaktivt teknetium (pdf, nytt fönster)

2015
Vetenskaplig evidens för användning av radiofrekvensbehandling av Barretts esofagus med dysplasi eller icke invasiv cancer (pdf, nytt fönster)
Vetenskaplig evidens för användning av närinfraröd fluorescens visualisering (NIRF/FireFly) vid robotassisterad kirurgi (pdf, nytt fönster)
Utvärdering av robotassisterad laparoskopisk kirurgi - hälsoekonomiska och etiska aspekter (pdf, nytt fönster)
IntraoperativMR (pdf, nytt fönster)
Myelombehandling (pdf, nytt fönster)

2014

Tillförsel av levodopa (Duodopa®) till tunntarmen vid avancerad Parkinsons sjukdom (pdf, nytt fönster)
Intraoperativ strålbehandlig med Intrabeam vid primär operation för bröstcancer (pdf, nytt fönster)
Souvenaid, kosttillstott vid tidig Alzheimers sjukdom, sökning i databaser för vetenskaplig evidens (pdf, nytt fönster)
Denervering av sympatiska neuron i njurartärerna vid terapiresistent högt blodtryck. Sökning i databaser för vetenskaplig evidens (pdf, nytt fönster)

2013

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam vid bröstcancerkirurgi (pdf, nytt fönster)
Sökning i databaser för vetenskaplig evidens: Diskproteskirurgi i ländryggen (pdf, nytt fönster)
Transarteriell kemoembolisering (TACE) vid behandling av primär levercancer (HCC) (pdf, nytt fönster)

2012

Robotkirurgi 2012-05-26 (pdf, nytt fönster)
Intraoperativ strålbehandling vid bröstkirurgi 2012-05-31 (pdf, nytt fönster)
FemtosekundLaser vid katarakt 2012-05-21 (pdf, nytt fönster)
Endoskopisk Ultraljudsledd Biopsi 2012-05-31 (pdf, nytt fönster)
Endoskopisk lungvolyumreduk m endobr behandling 2012-05 (pdf, nytt fönster)

2011

2011-04 Metodrådet DXR (pdf, nytt fönster)

2010

2010-04 Test av elektrodermal reaktivitet (EDR-test) som objektiv metod för självmordsriskdetektion hos patienter med depressionssjukdom (pdf, nytt fönster)
2010-04 Kirurgisk behandling av varicer (åderbråck på benen) (pdf, nytt fönster)

2009

2009-09-Kateterburen operation av hjärtklaff (pdf, nytt fönster)
2009-03_Uppföljning av SBU-rapport. Ranimizumab-vid behandling
av näthinnans gula fläck (pdf, nytt fönster)
2009-02_NO-mätning i utandningsluft vid astma (pdf, nytt fönster)

2008

2008-01_Mindfulness och kognitivt förhållningssätt (pdf, nytt fönster)

2007

2007-11_Robotassisterat operationssystem för bukop (pdf, nytt fönster)
2007-09_Akupunktur vid trängningsinkontinens (pdf, nytt fönster)
2007-06_Endoskopiskt ultraljud (pdf, nytt fönster)
2007-05_Intratekal farmakabehandling mot spasticitet (pdf, nytt fönster)
2007-05_Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation (pdf,nytt fönster)
2007-05_Akupunkturbehandling vid klimakteriebesvär (pdf, nytt fönster)
2007-02_Molekylärgenetisk analys för diagnostik (pdf, nytt fönster)

2006

2006-10_Bröstkorgsplastik med VEPTR (pdf, nytt fönster)
2006-09_NUPP för att upptäcka Downs syndrom (pdf, nytt fönster)
2006-05_CorCap vid hjärtsvikt (pdf, nytt fönster)
2006-01_Subventionering av hormonella preventivmedel (pdf, nytt fönster)

2005

2005-06_Vattenlavemang för barn med ryggmärgsbråck (pdf, nytt fönster)
2005-06_Dubbelsidig cochleaimplantation (pdf, nytt fönster)
2005-06_CTG + STAN, ny metod för fosterövervakning (pdf, nytt fönster)
2005-05_PET ny teknik för avbildning (pdf, nytt fönster)
2005-04_EBUS, endobronkiellt ultraljud (pdf, nytt fönster)

2004

2004-12 Screening för kroppspulsåderbråck (pdf, nytt fönster)

Skip Navigation Links.

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Catrine Wallheim, Linköping

Uppdaterad: 2019-09-16
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion