Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Grundläggande praktisk verksamhetsstatistik

För att leda verksamheter/enheter/processer inom regionens hälso- och  sjukvård samt tandvård behövs kompetens för att stödja det praktiska arbetet med verksamhetsstatistik. Denna utbildning är en serie lärandeseminarier där vi med hjälp av befintliga system tar fram data och på ett tydligt sätt lär oss visualisera resultaten av dessa. Dessa data ligger till grund för ledning och identifiering av förbättringsområden och med hjälp av detta kan vi följa effekter av förbättringsarbete för att få en djupare förståelse av hur vår verksamhet ser ut.

Målgrupp

Personer med intresse för och/eller uppdrag att arbeta med verksamhetsstatistik.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du kunna:
• Förstå grunderna för kvantitativa metoder och beskrivande statistik
• Samla in, bearbeta och presentera data på ett korrekt och informativt sätt

Under utbildningens gång kommer vi att utgå från er befintliga data.

Föreläsare

Mari Bergeling-Thorell, utvecklingsledare samt Anna Trinks, statistiker, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov

Ekonomi

Endast kostnader för mat och kaffe debiteras.

Kontakt

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion