Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Organisation, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingsledningarna i de län som ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen har utsett medlemmar i Metodrådet som utgör en arbetande ledningsgrupp. Till ledningsgruppen har en expertgrupp knutits med personer inom respektive landsting (på sikt ca 20 personer) som deltar i kunskaps- och kompetensutveckling inom området i syfte att kunna bidra till bedömningar av vetenskapliga metoder och spridning av kunskap om bedömning av vetenskaplig evidens. Metodrådet består således av en ledningsgrupp och en expertgrupp.

Bedömningar av vetenskaplig evidens sker i projektgrupper om 3-4 personer som tillsätts av ledningsgruppen för att kunna handlägga ett visst ärende. En projektgrupp ska inkludera minst en medlem av ledningsgruppen eller expertgruppen.

Metodrådets ledningsgrupp träffas 4 gånger per år. Däremellan arbetar mindre grupper med enskilda ärenden.

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Catrin Wallheim, Linköping

Uppdaterad: 2020-01-23
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion