Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Differentialdiagnoser vid parkinsonism

Dessa är i huvudsak en angelägenhet för remissmottagare att ta ställning till. Genuin (idiopatisk) Morbus Parkinson har diagnostiska krav enligt ovan, sekundära former av parkinsonism är inte ovanliga, särskilt bör nämnas läkemedelsutlöst parkinsonism (neuroleptika, vissa antiemetika). Tremorkomponenter kan ibland förstärkas av vissa läkemedel (SSRI med flera).

Vaskulär parkinsonism är också en vanligt förekommande sekundär form av parkinsonism, stigande incidens med stigande ålder.

Atypisk parkinsonism är särskilt viktigt att beakta och korrekt diagnos har en hög prioritet Förloppen är inte sällan mycket allvarliga och en tidig och korrekt diagnos väsentlig. Svar på läkemedelsbehandling är ofta dålig. Det multiprofessionella teamets samordnade insatser är av stor betydelse för alla typer av parkinsonism.

Essentiell tremor är en differentialdiagnos som lämpligen skötes via primärvården. Vid osäkerhet är patienterna välkomna för en second opinion till neurolog- eller parkinsonmottagningarna. Rörelseutlöst tremor med icke-parkinsontypisk frekvens och amplitud kan vara vägledande. Bilateralitet är det vanligaste. Blandformer med annan typ av parkinsonism förekommer.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2019-09-11
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv