Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Glomerulonefriter - histologisk indelning

Minimal changeglomerulonefrit:

 • ffa barn - 80% läker ut med Prednisolon
 • vuxna - associeras med malignitet

Membranösglomerulonefrit:

 • smygande njurinsufficiens, ovanlig, ibland svårbehandlad
 • nefrotisk syndrom varierade grad

Fokal segmentelll glomeruloscleros:

 • primär/sekundär bland annat Hiv, heroin, Alports, obesitas

Ig-A nefrit:

 • vanligaste orsaken utanför tropikerna
 • efter halsinf/ÖLI efter 1 - 2 dagar makro-mikrohematuri
 • ffa manligt kön

RPGN-Rapid progressiv glomerulonefrit:

 • smygande debut
 • vasculit; Wegeners, Goodpasture, SLE-nefrit

Mesoangiokapillärglomerulonefrit:

 • olika subtyper men olika förlopp
 • blodmalignitet, Hepatit C

Mer information

Detta är en fördjupning till Glomerulonefrit

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv