Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nutrition

Personer med demens kan ha flera nutritionsrelaterade problem. De kan ha svårt att tolka matsituationen och förstå vad och hur man ska äta. De kan också ha symtom från munhålan som gör det svårt att äta.

Riskbedömning

Risk för undernäring kan bedömas med hjälp av MNA, Mini NutritionalAssessment, ett bedömningsinstrument som finns i kvalitetsregistret Senior alert. Att regelbundet följa näringstillstånd med hjälp av vikt, BMI, viktförlust och vikthistoria, har prioritet 1 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom.

Stöd vid måltid

Personer med demenssjukdom kan behöva ett individuellt anpassat stöd vid måltiden. Deras ätproblem bör diagnostiseras med hjälp av ett strukturerat bedömningsinstrument. Det individuella stödet kan exempelvis handla om att skapa en trygg måltidsmiljö, att själv få ta mat, tillräckligt med tid för att äta i lugn och ro, anpassad fysiskt miljö och att hänsyn tas till kulturella och religiösa aspekter.

Optimera näringsintag

Vid viktförlust eller undernäring kan den demenssjukas näringsintag ökas genom exempelvis energiberikning av mat och dryck, extra mellanmål och konsistensanpassning. I vissa fall kan näringsdrycker vara till hjälp. Bedömning av behov av näringsdryck görs av dietist.

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv